image 29

Rádi pro vás vytvoříme texty (copywrighting), které vaše zákazníky nejen osloví, ale současně budou maximální podporou prodeje samotného. Tvorbě textů předchází důkladné prostudování dané problematiky, seznámení se s klíčovými slovy a teprve po konzultaci s vámi pak vytváříme texty, které splňují ta nejpřísnější kritéria.

Texty musí být zajímavé, ale současně věcné a musí korespondovat se záměrem, pro který jsou určeny. U textů pro webové stránky texty automaticky píšeme tak, aby byla důležitá klíčová slova co nejlépe dohledatelná ve vyhledávačích (SEO copywrighting). Tento fakt značně zvýší vaše šance na to, že potenciální zákazníci naleznou právě vás. Dbáme na bezchybnou stylistiku, obsahovou věcnost a dodržení požadovaného tématu. Tato služba vám zcela jistě ušetří čas při práci na vašich projektech a vy se tak budete moci věnovat hlavnímu předmětu vašeho podnikání.