image 24

Ztrácíte se v některých pojmech se kterými se občas setkáváte v souvislosti s internetem, reklamou, nebo třeba informačními technologiemi ? Připravili jsme pro Vás slovníček některých pojmů, který Vám pomůže lépe se zorientovat. Níže tedy naleznete základní souhrn toho, s čím se můžete v těchto oborech setkat. S jednotlivými pojmy se už v dnešní době zcela jistě setkáte také v osobním životě.

 

IEEE 1394 a 1394 II

vysokorychlostní rozhraní pro přenos dat, definované Institute of Electrical and Electronics Engineers, známé pod obchodním označení FireWire (Apple) nebo i-Link (Sony). IEEE 1394 poskytuje přenosovou rychlost 400Mb/s, IEEE1394 II až 800Mb/s. Nejčastěji je používané pro připojení digitálních videokamer, nebo externích pevných disků.

USB, USB 2.0

Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice pro připojení počítačových periférií, jako jsou tiskárny, scanery apod. Verze USB 1.0, uvolněná v roce 1996 dosahuje přenosové rychlosti 12Mb/s, verze 2.0 dosahuje až 480 Mb/s.

FTP

File Transfer Protocol, přenosový protokol pro přenos souborů o libovolné velikosti mezi jednotlivými počítači, nejčastěji prostřednictvím sítě Internet. Pro provozování této služby je nutný software, tzv FTP server, který zabezpečuje přijetí a zpracování požadavků na přenos souboru(ů), pro používání služby (stažení nebo umístění souboru na FTP server) není na PC WINXP nutný speciální klient - k přístupu lze použít integrovaný webový prohlížeč Internet Explorer.

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol, hypertextový přenosový protokol je používaný k přenosu informací v síti World Wide Web. Protože se tento způsob komunikace používá pro základní procházení webových stránek, není jeho funkce zpravidla nikdy blokována bezpečnostními pravidly, nebo firewally a lze předpokládat že bude fungovat všude, kde funguje připojení k Internetu.

DTP

Desk Top Publishing, "Vydavatelství na stole", představuje použití osobního počítače s odpovídajícím softwarovým nebo hardwarovým vybavením, k vytvoření dokumentu a jeho přípravě pro zpracování publikačními technologiemi. Vytvoření dokumentu představuje kombinaci textu, grafiky, fotografií a dalších vizuálních elementů zpracovaných do celkového layoutu stránky v odpovídajících požadavcích a kvalitě. Publikace takového dokumentu může být tisková, mutimediální, online apod.

CTP

Computer To Plate, technologie výroby ofsetových tiskových desek přímo z počítačových dat, na rozdíl od starší technologie, někdy označované "Computer To Film" - CTF, kdy počítačová data byla použita k výrobě filmových folií, které byly chemickou cestou vyvolány, podobně jako negativ analogové fotografie a fotografický proces v temné komoře, a teprve tyto filmy byly použity pro zhotovení tiskových desek. Technologii CTP umožnil zejména značný nárust výkonu osobních počítačů, kapacity jejich pamětí a přenosových rychlostí.

PDF

Portable Dokument Format - formát souboru vytvořený firmou Adobe Systems v roce 1993, pro výměnu a přenos dokumentů. Formát je založen na technologii Adobe Postscript, ale dosahuje podstatně menších objemů dat a je snadněji zobrazitelný na monitoru. Tento formát je určený k výměně, zobrazení nebo tisku, proto obsah souboru nelze běžnými způsoby editovat - upravovat. K zobrazení nejsou kromě vlastního PDF souboru nutné žádné další prostředky jako fonty, obrázky, ilustrace apod., a zobrazení souboru je stejné na jakémkoliv počítači nebo operačním systému. K prohlížení formátu PDF slouží program Adobe Acrobat Reader Odkaz do externi site Odkaz vede na stranky v anglickem jazyce, který je volně ke stažení z Internetu.

EPS

Encapsulated PostScript - zapouzdřený PostScript - formát souboru odvozený od tiskového jazyka Adobe Postscript, který měl sloužit ke snadnějšímu zobrazení a manipulaci se soubory PS, původně určenými pouze pro tisk. PostScriptová tisková data jsou zapouzdřena - vložena do obálky, či kontejneru, který obsahuje např. náhled v nízkém rozlišení, velikost souboru, rozměry tisku - tzv. Bounding Box apod. Při prostém zobrazení EPS souboru, např. v layout editorech se použijí data a náhled z obálky, a teprve při tisku, nebo úpravě obsahu se zpracují vlastní Postscriptová data ve vysokém rozlišení. Formát EPS může obsahovat jakýkoliv typ dat - texty, vektory nebo rastrové fotografie.

RTF

Rich Text Format - "bohatý textový formát", vytvořený v roce 1987 firmou Digital Equipment Corporation jako na platformě nezávislý formát pro výměnu dokumentů. Je podporován naprostou většinou textových editorů, a představuje určitý standard, který se neměnil a nemá tedy problémy se vzájemnou kompatibilitou. RTF formát může kroěi textu nést i jiný druh obsahu, např. grafy, obrázky nebo tabulky.

PANTONE

je označení barevného prostoru a systému míchání barev, vytvořeného firmou PANTONE Inc., a používaného zejména v tiskovém průmyslu. Systém rozšiřuje tradiční barevný prostor CMYK tiskových barev o barvy namíchané chemickým způsobem - tzv. přímé "SPOT" barvy. Tyto barvy nejsou omezeny barevným rozsahem - gamutem soutisku základních CMYK tiskových barev a mohou být namíchány v odstínech a barvách, které nelze tradičním tiskem CMYK barev dosáhnout. Odstín a použití těchto barev se vybírá pomocí speciálního vzorníku barev PANTONE.

JPG

Joint Photographic expert Group - metoda komprese rastrových, bitmapových dat a fotografií. JPG dosahuje vysokých stupňů komprese v barevném prostoru RGB, ovšem za cenu ztráty dat - hovoříme o ztrátové kompresi. Zjednodušeně je plocha obrázku je rozdělena do dlaždic, u kterých je v každém barvovém kanálu vypočítaný barevný průměr všech bodů v dlaždici. Ostatní data jsou ztracena. Tato ztráta kvality je v běžných podmínkách zobrazení okem nepostřehnutelná, ale je, v závislosti na stupni komprese viditelná při tiskovém výstupu. Soubory v barevném prostoru CMYK jsou při stejném stupni komprese výrazně větší než v RGB - JPG komprese není optimalizovaná pro tiskový barevný prostor.

MPix

Mega pixel, milion pixelů - zobrazovacích bodů. Hodnota udávající počet bodů, které je schopen zaznamenat snímací čip digitálního fotoaparátu nebo kamery. Tato hodnota určuje výslednou velikost, jak datovou velikost v bytech, tak maximální možnou rozměrovou velikost výsledné fotografie. U čipů se rozlišuje absolutní počet pixelů, to je celkový počet bodů v matici čipu a tzv. efektivní počet pixelů - to je počet, který je skutečně viditelný na fotografii. Zbylé - neefektivní pixely, jsou zpravidla zakryty rámečkem, nebo konstrukcí snímače.

GB, MB, kB

GigaByte, MegaByte, kiloByte -základní jednotka datové velikosti BYTE "bajt" představuje jedno číslo, které může nabývat hodnotu 0-255 . To může být v závislosti na interpretaci např. jeden znak textu, nebo jeden obrazový bod - pixel u šedoškálového obrázku. Vyšší jednotky se přepočítavají hodnotou 1024 - 1kB = 1024 B, 1MB = 1024 kB....

Gb, Mb, kb

Gigabit, Megabit, kilobit - jednotka datové přenosové rychlosti, uváděná za jednotku času, např. Mb/s - Megabit za sekundu. Používá se pro označení rychlosti přenosu dat po digitálních linkách, např. po Internetu, USB sběrnici, Ethernet síti apod. Rychlost 1 kb/s znamená, že linka přenese 1024 bitů (jedniček nebo nul) za jednu sekundu, pro přenos jednoho byte (znaku, písmena -viz výše) je potřeba přenést 8 datových bitů + určitý počet řídících bitů. Vyšší jednotky se přepočítávají hodnotou 1024 - 1kb = 1024 b ...

ISP

Internet Service Provider - poskytovatel připojení k Internetu je firma, která technicky zabezpečuje váš přístup k počítačové siti Internet a jejím službám, např. k emailu, nebo www. Největší ISP v České republice jsou např. UPC, O2, T-mobile, Volny apod...